Письмова екзаменаційна робота

Письмова екзаменаційна робота

На тему:____________________________________________________

Учня(учениці) групи_________________________________________

ПІБ________________________________________________________

Професія___________________________________________________

Викладач___________________________________________________

Майстер в/н_________________________________________________

20______р.

“Затверджено”

Заступник директора з НВР

_______________________

“______” ____________20___р.

Завдання
На виконання письмової екзаменаційної роботи

Учня(учениці) групи_________________________________

ПІБ_________________________________________________

Професія____________________________________________

Тема________________________________________________

_____________________________________________________

Зміст роботи

I. Вступ.

1.1. Охарактеризувати сучасні напрямки перукарського мистецтва ( з урахуванням того виду, що містить тема письмової екзаменаційної роботи).

II. Основна частина.

2.1. Описати технологічний процес і послідовність виконання. Розробка технології виконання зачіски, стрижки, фарбування тощо..;

2.2. Фото, малюнок , графічних або фото зображень усіх операцій технологічної послідовності;

2.3. Характеристика до якого типу стрижок чи зачісок відноситься, для якого типу обличчя підходить;

2.4. Скласти інструкційно –технологічну карту виконання зачіски, стрижки фарбування;

III. Характеристика інструментів та обладнання.

3.1. Описати раціональну організація робочого місця перукаря під час виконання робіт, використання інструментів, апаратури, приладів, білизни..

IV. Вибір та характеристика матеріалів.

4.1. Дати характеристику препаратів які входять в процес виконання робіт.

4.2. Засоби для миття голови, фарбування, укладання волосся, (цінність, вимоги до якості, хімічній склад)

V. Організація робочого місця перукаря.

5.1. Дотримання правил техніки безпеки. (для виконання конкретних видів робіт).

5.2. Норми санітарії та гігієни(для виконання конкретних видів робіт).

VI. Список використаної літератури.

VII. додаток.

VIII. Висновок. (стислий виклад учнем одержаних результатів, узагальнення за темою в цілому).

Термін видачі завдань “______” _____________ 20____р.

Термін виконання завдання “______” ____________20____р.

Керівник письмової екзаменаційної роботи__________________

(підпис)

П.І.Б.______________________________

Обсяг письмової екзаменаційної роботи:

1. Титульний аркуш;

2.Завдання;

3.Зміст;

4.Вступ;

5.Основна частина;

6.Список літератури;

7.Висновок;

8.Додаток;

9. Рецензія.

 

Зміст

Зміст роботи

 

I. Вступ._______________________________________ст..

1.1.Охарактеризувати сучасні напрямки перукарського мистецтва ( з урахуванням того виду, що містить тема письмової екзаменаційної роботи).____________________________ст..

II. Основна частина.__________________________ст..

2.1 . Описати технологічний процес і послідовність виконання. Розробка технології виконання зачіски, стрижки, фарбування тощо..;___________________________________________ст..

2.2.Фото, малюнок , графічних або фото зображень усіх операцій технологічної послідовності;_________________________ст..

2.3. Характеристика до якого типу стрижок чи зачісок відноситься, для якого типу обличчя підходить;____________________ст..

2.4. Скласти інструкційно –технологічну карту виконання зачіски, стрижки фарбування;_______________________________ст..

III. Характеристика інструментів та обладнання._______ст..

3.1. Описати раціональну організація робочого місця перукаря під час виконання робіт, використання інструментів, апаратури, приладів, білизни___________________________________ст..

IV. Вибір та характеристика матеріалів.________________ст..

4.1. Дати характеристику препаратів які входять в процес виконання робіт._______________________________________________ст..

4.2. Засоби для миття голови, фарбуванн`я, укладання волосся, (цінність, вимоги до якості, хімічній склад)________________ст..

V. Організація робочого місця перукаря.________________ст..

5.1. Дотримання правил техніки безпеки. (для виконання конкретних видів робіт).___________________________________________ст..

5.2. Норми санітарії та гігієни(для виконання конкретних видів робіт).___________________________________________ст..

VI. Список використаної літератури.__________________ст..

VII. Висновок. (стислий виклад учнем одержаних результатів, узагальнення за темою в цілому)._______________________ст..

VIII. Додаток_________________________________________ст..

IX. Рецензія. (критичний відгук викладача)____________ст..

Рецензія

На письмову екзаменаційну роботу

Найменування теми письмової екзаменаційної роботи________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

П.І.Б. Учня(учениці)_______________________________________________________________________________________________________

з професії 5141.2 “Перукар(перукар-модельєр)

Письмова робота заслуговує ДОСТАТНІЙ РІВЕНЬ – робота відповідає високому рівню . але допускаються неточності в оформлені роботи та у відповідях, які не змінюють сутності питання.

Оцінка рецензента _____________ балів.

Посада рецензента ___________________ /підпис/_________

П.І.Б. рецензента______________________________________

“_________”_________20______р.

VIII. Додаток

Рецензія

На письмову екзаменаційну роботу

Найменування теми письмової екзаменаційної роботи________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

П.І.Б. Учня(учениці)_______________________________________________________________________________________________________

з професії 5141.2 “Перукар(перукар-модельєр)

Письмова робота заслуговує СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ – робота та її захист відповідають достатньому рівню , але допускаються неточності в оформленні роботи, відсутність ілюстративного матеріалу тощо, утруднення у відповідях, помилки у практичному вирішенні виробничих ситуаціях.
Оцінка рецензента _____________ балів.

Посада рецензента ___________________ /підпис/_________

П.І.Б. рецензента______________________________________

“_________”_________20______р.

Рецензія

На письмову екзаменаційну роботу

Найменування теми письмової екзаменаційної роботи________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

П.І.Б. Учня(учениці)_______________________________________________________________________________________________________

з професії 5141.2 “Перукар(перукар-модельєр)

Письмова робота заслуговує ВИСОКОГО РІВНЯ – робота виконана самостійно, завдання роботи виконані в повному об’ємі,

згідно плану, розкриті та обґрунтовані всі питання. Робота містить додатки (розроблену інструкційно-технологічну документацію).Письмова екзаменаційна робота оформлена відповідно до встановлених вимог. Учень під час захисту роботи демонструє вміння застосовувати теоретичні знання для практичного вирішення виробничих ситуацій, на запитання відповідає правильно, змістовно, логічно, послідовно, впевнено.

Оцінка рецензента _____________ балів.

Посада рецензента ___________________ /підпис/__________

П.І.Б. рецензента_______________________________________

“_________”_________20______р.

каскад нимфа

І Вступ

Джерела перукарського мистецтва – давнина. Відомо, що 2 – 3 тисячі років тому до нашої ери людям було притаманно прикрашати свою зовнішністьзачісками. Вивчені історії розвитку зачіски представляють не тільки пізнавальний інтерес, а і практичну цінність. Деякі деталі зачісок минулого використовуються і в наш час. З Старовинного Єгипту увійшла в моду зачіска „Клеопатра”, при котрій пряме волосся рівно відрізають над вухами, а лоб прикривається густою чілкою.

Зачісці греки приділяли виняткову увагу: навіть суворі спартанці, що відкидали будь-які прикраси, дбайливо піклувалися про своє волосся. Густе, кучереяве волосся і ретельно доглянута борода вважалися найліпшою окрасою елліна; надмірна волосатість – ознакою варвара.

Зачіска відбиває неповторні риси індивідуальності не лише людини, а й того майстра, який її створив. Це відбиток його смаку і поглядів. За допомогою зачіски можна приховати або виявити особливості будови обличчя, певні ознаки статі, віку, національні риси. Зачіска разом з одягом єдиний гармонічний образ і тим самим відображає естетичні ідеали суспільства, певної людської спільності.

Конкурси перукарського мистецтва і косметики сприяють поширенню нових силуетів, форм зачісок. Значно розширився словник перукарів, з’явилися такі слова, як „пойтинг”, „креатив”, „віртуальна зачіска”, „стайлінг” тощо. Швидка зміна моди зачіски спонукає перукарів до вивчення зачісок минулих епох: недарма кажуть, що нове – це добре забуте старе.

Єгипетська знать найчастіше зображувалась у смугастій хустині на голові. Прості люди ходили без головних уборів. Форми зачісок на перуках або своєму волоссі створювали цими ж інструментами, хоча вже за часів цариці Клеопатри вже були відомі „гарячі ножиці” – прототип сучасних. Відомо, що у Вавилоні, беручи шлюб, дівчата обов’язково обрізали волосся і віддавали його в дар богові Бену. Волосся на потилиці підстригали до рівня плеч, збирали у „хвіст”.

Культура та мода Стародавнього Риму, як відомо, складалася під впливом етруської і грецької культури.

Чоловіки до кінця ІІ століття до нашої ери відпускали довге волосся і бороди. Пізніше в моду увійшли короткі стрижки.

Чоловіки в Давньому Римі коротко і рівномірно підстригали волосся з усіх боків, потім закручували дрібними кільцями або локонами разом з бородою й бакенбардами.

Давні германці мали довге волосся, розпущене по плечах або спині.

На основі „фокстроту” наприкінці 20-х років ХХ століття модними знову стали стрижки „боб”, „гарсон”, „російська”, „бубі капор”. З’явилися комбінації цих стрижок. Наприклад, „боб-каре” – поєднання „російської” стрижки і „боб”. Чоловічі зачіски практично не змінилися. Коротка стрижка була найпопулярнішою.

Популярними чоловічими стрижками стали „бокс”, „напівбокс”. Вони з’явилися під зростаючим впливом спортивної моди, необхідності створити цілістний образ енергійної молодої людини спортивного стилю. Стрижка „бокс” і „напівбокс” дуже подібні. Різниця лише в довжині волосся – „бокс” трохи коротший. Стрижку виконували за допомогою ручної або електичної машинки. Підручники того часу давали докладні технології виконання коротких стрижок. „Бокс” починали виконувати з окантовки навколо волосянного покрову голови, потім підголювали волосся нижче лінії краю або знімали його машинкою. Далі волосся зводили „нанівець” за допомогою машинки. Цю лінію проводили від середини скронь до потиличного горба. Потім виконували „тушовку” для рівномірного переходу між знятим волоссям і тим, яке залишилося зверху. На тім’яній зоні волосся стригли за способами „на пальцях” або філірували. Лінію окантовки у стрижці „напівбокс” була трохи нижче.

Стрижка „полька” вважалася подовженою і мала три варіанти: коротка, довга, напівдовга. Вона була без окантовки на потилиці й дуже плавно сходила „нанівець”. Окантовку виконували лише на кронях та над вухами. Зверху волосся залишали подовженим, зачісували від обличчя або набік. Межу між волоссям, зведеними „нанівець” і довгими зверху обробляли „тушовкою” та „шліфовкою”. У чоловіків зачіски залишилися без змін. До зачісок попереднього періоду в час війни додалася стрижка „наголо”.

На початку 50-х років чоловічі зачіски зазнали певних змін, але не таких радикальних, як жіночі. Як і раніше, модними були переважно короткі, охайні. Продовжували носити „бокс”, „напівбокс”, „польку”, „їжак”, „бобрик”, „каре”, так звані англійські літні стрижки. Набули популярності „венгерка”, „канадка”, класична та пластична стрижка. Вони відзначалися високою технологією виконання.

У Західній Європі 60-ті роки ХХ століття були десятиріччям революційних перетворень у суспільстві. На початку 60-х років В. Сессун створив нову революційну технологію стрижки. Він запропонував „геометричні” моделі стрижок, які були стильними у будь-якій ситуації і за будь-якої погоди: зручні і для танців, і для спорту. Авторитет В. Сессуна в перукарському мистецтві неухильно зроста. Створена ним коротка стрижка дістала назву „сессун”. Геометричність градуйованих стрижок В. Сессуна скорила зручністю і можливістю варіювання. Стрижки, що виконувалися за методом Сессуна, оформляли за допомогою моделювання Brushing – сушити повітрям.

У 70-80-ті роки ХХ століття стали сестиматично проводитись міжнародні конкурси перукарів і косметологів, серед яких конкурси на приз „Кубок дружби”, в яких брали участь спеціалісти перукарської справи Болгарії, Угорщини, Польщі, Монголії, НДР, Радянського Союзу. Головним напрямом у моді став курс на щоденну елегантність, простоту та зручність. У ці роки мода стала інтернаціональною, але разом з тим зберігалися національні традиції, особливості, притаманні лише певній країні або народу. Тому часто англійську, німецьку, французьку стрижки можно було зустріти у різних країнах світу.

На початку ХХІ століття паризьке агенство з образів тенденцій подало своє бачення напрямів моди, що були реалізовані стилістами зачісок в авангардному моделюванні. У моді на 2000 рік було визначено чотири основні тенденції: родина, флірт, безглуздя і функціональність. Форми стрижок цього напряму більше підходять до „нового блукаючого стилю життя”.

[2 (стор. 99 – 183)].

1.1. Охарактеризувати сучасні напрямки перукарського мистецтва (з урахуванням того виду, що містить тема письмової екзаменаційної роботи).

Початок третього тисячоліття характеризується небаченим досі розмаїттям та розкутістю стрижок. Провідні стилісти пропонують свої розробки на основі фольклорного матеріалу. На основі сучасних напрямків кожен може створити свій особливий стиль.

Стиліст зачісок Джун Брітт пропонує в цьому стилі поняття: легко, спортивно, охайно, просто у моделюванні. Вона розробила стрижку за сучасною технологією, в якій волосся підстрижене особливою лінією, щоб підкреслити контур обличчя. Контур обличчя, вилиці підкреслюються пом’якшеннямокруглості за лінією волосся яке зверху підстригають ковзаючим зрізом.

Функціональність від В. Сессуна формована рухливістю волосся і триступеневою стрижкою, тобто в три кроки: базова лінія, вертиальна обробка довжини, обробка кінчиків волосся разом pointcut.

Технологія стрижки починається з розподілу волосся на три однакові частини. Спочатку виявляють базову лінію стрижки. Вертикальні зрізи зменшують об’єм волосся. Стиль зачіски підкреслює коротка чілка. Pointcut дозволяє зрівняти довжину і пом’якшити об’ємволосся у зоні чола. Верхню частину волосся поділяють на 5 однакових частин у вигляді зірки з центром на маківці.

Минуле батьків і бабусь здається більш надійним. Яблуко за своєю круглою формою стає символом родинної згуртованості. Мода пронизується цією згортованістю, стилем романтики і підхоплює їх у нових інтерпретаціях.

Клаудіо Абуєна в цьому напрямі підкреслив природність обличчя та особистий шарм. У запропонованій зачісцч виявляється стиль, що поєднує саме природність і романтику. Зарубіжні майстри – перукарі запропонували стрижку, побудовану на базових лініях та філіруванні волосся. Починають стрижку з виявлення лінії на потилиці, потім на її основі виконують градуювання. Зменшують об’єм за рахунок вертикальних зрізів. Чілку коректують за методом „Pointcut”. Укладка основана на гладеньких лініях, виконаних за методом „polishing”. Джун Брітт надає своїй моделі веселої гри жіночності та сексуальності. Традиційне „Каре” змодельоване в рухому форму.

Мода продовжує тенденції. Розмаїття стилів, довжини волосся, своя індивідуальність. Головні вимоги до зачісок – це дорогий вигляд волосся. Зараз в моді об’єм. У стрижках немає ідеальної симетрії. Волосся повинно чітко структуруватися. Головне – це блиск здорового волосся. На подіумах велику роль займають „кок”, „валик”, „банан”.великий об’єм у поєднанні з гладеньким прибраним волоссям вважається шиком.

Талановитий майстер змішує різні стилі, рішуче комбінує класику та фанки. Комбінація довжини, рух і безладні геометричні лінії роблять зачіски легкими, стильними, жіночними.

Колекцію Луїса Лонгуераса „Трансформер” можна назвати посланням усього світу. Були використані технології: текстерування від кореня, „рвані” кінці, комбінація довжини. Лейбмотивом колекції стало скорочення до мінімуму укладки волосся. Одна зачіска, як правило, мала декілька варіантів. Лонгуєрас пропонує 2001 року стрижки, що найкраще виглядають навіть відразу після миття волосся. Різноманітна довжина надає стрижкам розкутого вигляду та урізноманітнює їх.

В колекції тенденцій 2001 – 2002 року виник домінуючиф стиль „МАМВО”. Бере свій початок від латино-американської культури, а тому асоціються з російськими мріями про тепло, добро. Образ „МАМВО” – це традиційна краса, що поєднує в собі кучеряве волосся.

Sanriss – англійська комбінація, заснована Тоні Різа, творцем Alternative Hair Show, виставила свою колекцію з новим рівнем стрижки. Повернення до контрасту та ліній протиріччя, фундаментальні, пошарові укладки, довгі грайливі пасма, скуйовджені стрижки.

Унікальну колекцію „Хеппенінг” запропонувала в 2001 році команда В. Сессуна. У цій колекції кожна зачіска була індивідуальною, створена на основі останніх досягнень світового дизайну волосся. Акцентом є здорове, еластичне волосся. Сучасна мода часто поєднує технології чоловічих і жіночих зачісок. Основою чоловічих зачісок 2001 року є різна довжина.

2002 рік – це рік природи, землі та сонця. Того року набули визнання технології складних стрижок, майстерно виконані укладки в ореолі золотого блиску медових відтінків.

Оригінальна імпровізація на тему класичного вампіризму з використанням асиметричних зачісок була запропонована 2002 року британським стилістом Люком Гершезоном.

Головне в його колекції – це синтез нових технологій і традиційних перукарських технік.

Творча команда intercoiffure подала на 2002 рік свої напрями. До її складу ввійшли стилісти з різних країн. Стрижки цього сезону мають багато варіантів, які змінюються за допомогою стайлінгу різних видів.

Нові технології стрижок дозволяють експерементувати одночасно з асиметрією і довжиною.

Стиль Америки та Канади – це бунтарський напрям. Стрижка під кутом від коренів до кінчиків забезпечує правильний рух волосся і зменшує об’єм.

Віддал сессун подає своє бачення моди 2002 року, що модними залишаються „боб”, виконаний на основі першої довжини. Ця багатоваріантна стрижка з різноманітною формою підкреслює стиль обличчя.

Чоловіча мода 2002 року на зачіски також була різноманітною. У запропонованих fashion-варіантах можна побачити короткі стрижки з елементами спортивного стилю. І хоча спортивність є виразником зачісок, довжина волосся може бути різною й поєднується з елементами романтики. Таке рішення характерне для моди 2002 року.

Колекція „Світський лев” поєднує шість основних правил: дбайливо укладена чілка, використання професійних стайлінг, чіткі контури стрижки, охайне й помірне використання воску на кінчиках пасом, частове використання гелю для чілки.

Мода 2003 року – це блиск і структура здорового волосся.

Нью-Йорк Сіті – розхитування урбаністичного натовпу, протест, що відображає післяпанківський стиль. У технологіях стрижок використовуються комбінації.

Довжина волосся сягає плечей або спадає нижче. Чілка та проділ не повинні бути чітко вираженими. Жіночі зачіски зберігають м’якість ліній і можуть бути різної довжини.

На загальних тенденціях intercoiffure mondial майстри різних країн створили свої варіанти зачісок. Майстри середземноморських країн пропонують, щоб забрати зайве, внутрішні пасма відстригають прошарками, завдякифіліруванню кінців волосся зачісці придається легкість. Всю роботу вионують універсальним стилем „spikes”, головною рисою є підстригання кінчиків на різному рівні.

Щоб волосся було легким і слухняним, майстри Південної Америки пропонують зачіски, виконані в м’якому стилі.

Стрижку роблять на довгому волоссі, пасма підстригають почергово, форма звужена донизу. На всій поверхні зачіски відблиски.

Океанія пропонує стиль „Aristo” – відображення. Це стиль спокуси та витонченості. Волосся середньої довжини з декількома поділеними пасмами, чілка спрямована в бік.

Північна Америка пропонує в 2003 році легкі сучасні стрижки в дусі романтизну. Пасма укладають дуже ретельно. При цьому утворюється об’єм. Жрстокий, структурований урбаністичний стиль поєднує переважно середню довжину й рвані кінці, надає волоссю волі, виявляє індивідуальність.

Тренд „графічна еластичність” втілює сучасну вишуканність. Контраст відображений у зачісках, короткі стрижки з відтінком срібла. Межа між чоловічим та жіночим початком зникає. Жінки одягнені в чоловічі костюми, подібно легендарній марлен Дітрих. Зачіски переважно короткі, хлопчачі.

Мистецтво чоловічого перевтілювання проявляється у зачісках, які легко змінюються з урахуванням самопочуття людини. Стрижка легка, градуйована, має багато варіантів укладки. Використання стайлінг – це повторення іміджу зірок. Чоловічі зачіски мають витончено спортивний характер. Головні моменти – гра пасмами різної довжини, припіднята чілка, волосся залишається рухомим, легким.

Зачіски на основі ірокеза виконують за допомогою класичних технологічних прийомів і ковзаючого зрізу – слайсінгу. Ці стрижки трохи недбалі, але живі, рухливі, мужні. Волосся може бути розпатленим або оброблене гелем, головне – зачіска повинна становити єдине ціле з образом.

Світові дизайнери розробили на 2004 рік своє бачення моди в зачісках. „Wella Trend Vision” запропонувала три тенденції: „легенда та перекази”, „таємні зв’язки”, „урбаністичний маніфест”.

Тренд „таємні зв’язки” – це поєднання с Хідної розкоші та інтимної обстановки французького будуара. „Таємні зв’язки” оповиті декоративними напівпрозорими тканинами. Газ, блискучий шовк і царська парча використані для витончених ідних драпіювань або для лаконічних азіатських нарядів. Аналогічний підхід можна побачити і в дизайні волосся. З одного боку – це зачіски по-східному розкішні, прикрашені аксесуарами, нагадують коштовності, аристократично пишні, гладеньки та завиті. Середньої довжини чи довге волосся каскадом спадає на плечі або його зв’язують вишукані вузли. Стрижки чіткі, геометричні. Обов’язковим акцентом є бездоганна форма чілок.

Тренд „легенда та перекази” – це пошук часу, коли згадують про традиційні цінності: родину, дім, любов.

Градуйоване каре утворює легкий та м’який силует стрижки. Рівномірне філірування надає об’єму та руху.

Напрям „Дизайн хакі” є виразником неокласики. Класична форма надає образу впевненості й діловитості. Зачіска технологічна, урбаністична, неординарна. У цьому випадку волосся можна як завгодно трансформувати. Стрижка по крайовій лінії має жорсткий зріз, у середині виконано глибоке філіруваня, що відповідає росту волосся. Це надає зачісці об’єму і зберігає її компактність. Тому зачіска легко модифікується. Начіс у тім’яній зоні створює об’єм, легкість та еласичність зачіски.

Чоловіча мода 2004 року також поділяється на певні тренди. Стилістика стрижок є вільною та природною. У тренді „урбаністичний маніфест” чоловіки далекі від виконання класичних ролей. Вони космополітичні та мужні. Пропонуються асиметричні моделі.

У 2005 році столиця Португалії Лісабон зустрічала стилістів з різних країн світу, які приїхали на фотосесію Wella Trend 2005 року. Професіонали перукарського мистецтва разом створили образи, що визначають основні напрями моди на 2005 рік.

Насамперед це напрями моди „наївність”, який знову дозволяє відчути привабливість імпульсивних вчинків, оптимізму до життя й безмежної свободи.

Модні тенденції та креативні стильові рішення стали можливими завдяки створенню національних та міжнародних професійних організацій перукарів.

Іntercoiffure mondialе – це Міжнародна організація елітних салонів високого иерукарського мистецтва. Її історія почалася 14 квітня 1925 року, коли перукарі Швейцарії, Німеччини та Англії створили у Гамбурзі „Міжнародну асоціфцію жіночих перукарів”.

При Іntercoiffure mondialе існує молодіжний „Фонд Гійома”, який відкриває та підтримує юні обдарування. З 1993 року „Фонд Гійома” присуджує молодим майстрам престижну премію.

Його діяльність спрямована на підтримку творчої активності та розвиток потенціалу майстрів, які в майбутньому будуть продовжувати традиції в організації, а саме двічі на рік у Парижі члени асоціації створюють колекцію весна-літо та осінь-зима, які відображають останні тенденції перукарської моди.

Розвиток майстрів перукарів – це історичний процес, в якому кожне нове покоління увібрало досвід своїх попередників, їхні досягнення і намагалося створити щось нове, небувале, задовольняючи смаки й потреби клієнтів. Конкуренція між майстрами перукарського мистецтва за всіх часів була і є умовою розвитку їхньої майстерності. Тому проведення конкурсів перукарів стало відкритою формою змагання, розвитку професійної майстерності учасників конкурсів, а також джерелом нових ідей та напрямків розвитку моди.

Про перший Всеросійський конкурс перукарського мистецтва 1966 року повідомляв журнал „Служба побуту” – друкований орган працівників усіх комунальних служб. У складі господарства був цех із виготовлення і ремонту перук, шиньйонів та інших постежиринх виробів. Щорічно об’єднання надавало киянам і гостям столиці послуги майстра на 14міліонів карбованців.

Конкурс засвідчив, що лише ті майстри, які враховуючи вимоги сучасної моди, володіють технікою зачіски і постійно працюють над її вдосконаленням, можна успішно виступити й вибороти перемогу.

За умовами конкурсу визначалася певна кількість змагань, конкретний перелік правил до змагань кожного виду, строки виконання окремих робіт. Кожна робота, виконана на конкурсі, оцінювалася кваліфікованим жюрі, до якого входили представники всіх команд – учасниць.

Черговий чемпіонат світу з перукарського мистецтва відбувся 6 – 8 листопада 2004 року у Мілані. Українська збірна достойно представила країну, виборовши 2 золоті медалі, низку призових місць і престижних нагород.

Саме завдяки високій майстерності сучасних майстрів, перукарське мистецтво набуло престижності і увійшло до елітних професій. Їм належить показ технічно-складних елементів, естетично привабливих та соціально необхідних для населення.

Сьогодні перукар – це високо освідчена, творча, з художнім смаком людина. Першою сходинкою до здобуття високої перукарської майстерності і є професійно – технічні училища, технікуми, коледжі та вищі навчальні заклади. Це надійна основа для майбутніх учасників і переможців різноманітних конкурсів з мистецтва створення та оформлення зачісок.

Додаток 1.

[2 (стор. 279 – 293)].

ІІ Основна частина

Гігієна – це наука, яка вивчає вплив вимог праці й побуту на здоров’я людини. Одне з найважливіших завдань сучасної гігієни – розробка гігієнічних правил, нормативів і заходів по попередженню негативного впливу різних факторів зовнішнього середовища.

Між різними підприємствами побутового обслуговування, послугами яких користується людина, велике місце займає перукарня. Основні вимоги гігієни перукарні направлені на попередження виникнення та розповсюдження заразних хвороб.

Гігієнічні вимоги до роботи перукаря направлені на зниження можливості захворювань. Виконання санітарних вимог залежить від діяльності всіх майстрів – перрукарів. Тому майстер повинен розуміти та демонструвати всю важливість виконання гігієнічних вимог.

Вимоги до приміщення та білизни.

Все приміщення необхідно прибирати впродовж робочого дня. Після закінчення робочого дня проводиться вологе прибирання. Один раз в місяь перукарня повинна зачинятися на санітарну обробку. Все приміщення при цьому обробляється 0,5% хлораміна.

При роботі використовують як одноразову, так і багаторазову білизну (рушники, серветки, пеньюари).

Багаторазова білизна повинна оброблятися і пратися 0,5% розчином хлораміна.

Вимоги до інструментів.

Дезінфекція – знищення мікробів різними способами. Виготовляється хімічним та фізичним методами. До фізичного методу відносяться кип’ячення, яке проводять 10 – 15 хвилин з моменту закіпання води.

Металеві інструменти дезинфікують шляхом прижигання. При цьому ріжучу частину занурюють в спирт і проносять над вогнем.

До дезинфікуючих розчинів відносяться: хлорамин, формолін, спирт етиловий, карбонова кислота, фенол. Вибір розчину і його концентрація залежить від матеріала, із якого виготовлено інструмент.

Основні вимоги до дезинфікуючих засобів.

Повинні знищувати всі види мікробів. Не повинні псувати інструмент. Не повинні роздратовувати та мати різкий запах.

Вимоги до обслуговування.

Миття голови. Пере тим, як приступити до миття голови, гарно вимию раковину, підготую шампунь, кондиціонер, серветку, рушник. Після миття волосся гарно споліскую, промокую рушником.

Стрижка. Перед обслуговуванням клієнта необхідно вимити руки, накрити клієнта пеньюаром. Якщо при стрижці поранена шкіра, необхідно припинити роботу й зробити обробку спиртом або йодом.

Медогляди та їх значення.

Всі працівники перукарні повинні проходити медичне обстеження перед виходом на роботу та мати довідку про допущення на роботу.

До роботи в перукарні не допускаються люди, хворі на відкриту форму туберкульозу та шкірними захворюваннями.

Робоче місце.

Робоче місце повинне бути устатковане всім необхідним для роботи. Устаткування складається з туалетного столику, тумбочок з ящиками, дзеркала, крісла. Отже важливо, перукарське крісло було зручним для клієнта та перукаря. Перукарське крісло може бути з одним важілем, яким майстер повертає крісло та з трьома важілями.

Найбільш гігієничними є металеві нікеліровані крісла з сидіннями та спинкою, що вкриті клійонкою.

Перукарське крісло повинне встановлюватися так, щоб світло падало на клієнта, а не на дзеркало.

Інструменти та матеріали слід розміщувати в певній послідовності (праворуч-ліворуч): спиртова горілка, пудрениця, банка з ватою, розчин для інструментів, пульверизатор, перекись водню, дзеркало ручне.

У верхньому видовженому ящику правої тумби зберігають інструменти (ножиці, гребінці), в обох нижніх відділеннях – чисту продезинфіковану білизну (серветки, пеньюари). Зберігати зайві речі забороняється.

Туалетні пристосування, інструменти та матеріали на тумбах повинні завжди знаходитися на певних місцях, щоб під час роботи майстер не витрачав час на пошуки потрібних інструментів.

Перукарські ножиці повинні бути гострими, тому що від їх гостроти залежить якість стрижки та її художнє виконання. Ножиці повинні мати ручки, які не згинаються, а кінці не повинні знаходитись під час роботи один на одному. Майстер для роботи повинен мати двоє ножиць. Перед кожною стрижкою слід дезинфікувати ножиці. Опустити їх в спирт або протерти шматком вати, намоченої спиртом.

Підготовчі роботи при стрижці.

Майстер миє руки, накриває клієнта пеньюаром йзакриває серветкою. Майстер знаходиться з правої сторони крісла. Розгортає чистий пеньюар, кладе його кінці на плечі клієнта. Потім з’єднує кінці пеньюару навколо шиї так, щоб не було складок, щоб пеньюар не торкався шиї, кладуть серветку. Щоб зістрижені волоски не прилипали до шиї й не падали за серветку, шию припудрити й покласти вату за серветку навколо шиї.

[8 (25 – 29), 16].

2.1. Описати технологічний процес і посліловність виконання. Розробка технології виконання зачіски, стрижки, фарбування тощо.

Моє завдання виконати стрижку і укласти її методом „брашинг”.

Мій клієнт за характером сангвіник – це людина сильна, стримана, весела, активна, гарно володіє собою, до роботи відноситься гарно, продуктивно, але не тільки коли знаходиться в сильному збудженні. Якщо ж вона відноситься до роботи байдуже, стає нудним, в’ялим. Надійна в любій роботі, крім механічної. При негараздах не може зосередитись. Міміка її виразна, і по її обличчю можна завжди побачити, як вона відноситься до людей і пропозицій. Дуже контактна. Рішення приймає швидко.

В мого клієнта форма обличчя овальна, дуже красива, а колір обличчя дуже ніжний, також її обличчя прикрашають красиві веснянки, які не дуже виразні. Волосся пряме, довге, 35 – 45 сантиметрів, посічене, трохи пошкоджені кінчики. Природній колір – світло-русий. Але я вирішила змінити колір – в темно-русий. Також у мого клієнта волосся середньої густоти, має чілку.

Моя задача зробити клієнта ще гарнішим, впевниним у собі, дуже привабливим, а також виглядати в сучасному напрямку дуже модною.

Я беруся до виконання роботи. Я провела вологе прибирання, продезинфікувала раковину, робочий стіл, крісло, інструменти, перевірила техніку, приготувала чисту білизну. Я розташувала інструменти такі, які мені потрібні для роботи. Вимила гарно руки на очах у клієнта. Посадила свого клієнта в крісло, наділа на нього серветку, пеньюар. Перед тим як приступити до стрижки, волосся повинне чисте. І я беруся до миття волосся. Я запросила клієнта пройти на миття волосся, перед тим гарно розчісала волосся. Я застосовую другий прийом миття голови – аклоном назад. При використанні другого методу раковина йде з виїмкою, де виїмка дає можливість щільно притискати до неї шию, щоб вода не потрапляла на шию.

Перед тим, як змочити волосся, я перевірила воду. Спочатку направила струмінь на руку, потім на шкіру голови. Вода повинна бути 35 – 45оС. Я приготувала раніше шампунь, кондиціонер. Шампунь я розвела 8 до 10. починаю мити з крайової лінії волосся над чолом і прямую назад, доки не дійду до маківки, продовжую тим же рухом до потилиці, постійно продвигаючись 2,5 – 3 сантиметра. Підіймаю голову клієнту, підтримую лівою рукою. Правою рукою від верхньої частини правого вуха таким ж рухами обробляю потилицю. Опускаю пальці трохи нижче і повторюю процес, доки вся права сторона не буде покрита піною. Починаючи від лівого вуха, повторюю ту саму операцію. Я повторюю масажними рухами до тих пір, поки шкіра голови не буде гарно промасажована, прибираю шампунь та піну, обережно стискаю волосся. Чистою водою промиваю гарно волосся. Операцію виконую один раз, тому що у мого клієнта волосся відноситься до першої групи натуральної, не дуже брудне.

Потім я наношу кондиціонер для того, щоб волосся набуло блиску і гарно розчісувалося. Наношу кондиціонер тільки на кінчики волосся на три хвилини, гарно промиавю теплою водою. Віджимаю волосся і підсушую рушником. Я попрохала клієнта пройти до крісла і приступаю до виконання стрижки.

Гарно розчісала волосся, починаю розчісувати з кінчиків і рухаюся до коренів. Я виконаю стрижку „каскад”, вона рекомендується для прямого волосся будь-якої довжини, але у мого клієнта середня довжина. В процесі стрижки я буду використовувати метод „зуби пили”, „ковзаючий”, „слайсинг”.

Починаю розподіляти голову на проділи: горизонтальним – від вуха до вуха через маківку, вертикальним – від маківки до шиї. Стрижку починаю з потиличної зони. Пасмо волосся у всіх зонах збираю в пучку, скручую джгутом та зажимаю зажимом для волосся.

Стрижку починаю в тім’яній зоні. Паралельно меншій стороні П-образним пробором на маківці виділяю пасмо, вичісую перпендикулярно голові, визначаю довжину, підстригаю. Довжина цього пасма 5 – 7 сантиметрів. Перше пасмо – контрольне. Далі всю массу волосся тім’яної зони попрядно вичісую до контрольного пасма і підстригаю на рівні контрольного пасма. При цьому контрольне пасмо повинне бути перпендикулярно голові. Алі всю масу волосся середньої частини потиличної зони попрядно вичісую до контрольного пасма і підстригаю на рівні контрольного пасма. При цьому контрольне пасмо повинно бути перпендикулярно голові. Також підстригаю бокові сторони потиличної зони.

Потім в зоні П-образного пробору вздовж його великої сторони виділяю пасмо і вичісую до нтого всю волосся скроневої зони, підстригаю пасмо на рівні цього пасма. Також стрижу ліву та праву частини фронтальної зони.

Виконую окантовку навкруги обличчя. Для цього проведу дугообразний проділ від вуха до вуха через маківку і всі пасма фронтальної зони вичішу на обличчя. Потім виконую окантовку в формі напіввідкритої підкови. Окантовку виконую попрядно, тому що волосся багато, а якщо волосся рідке, то можна одним зрізом.

Направлення окантовки: від середини шиї до скронево-бокових зон. Виконую перевірку: вичісую пасмо в різних напрямках, спочатку вліво, потім вправо, вверх – вниз. Виконую філіровку пасм, що падають на обличчя, а також методом „слайсинг”, щоб кінчики були легкими в укладці і тонкими.

По закінченнюстрижки я гарно розчісую волосся і прохаю пройти клієнта до раковини, щоб помити волосся й опорожнити від коротких зістрижених волосків. При стрижці я виділяла неширокі пряді. По закінченню миття волосся я беруся до укладки волосся. Температура фена повинна бути 50- 60оС. Я гарно розчісую волосся, наношу мус “Wellaflex”,спочатку на гребінець, потім по всій довжині волосся. Додаток 2.

В моє завданнявходить укласти волосся методом „бамбаш” – це підняття коренів. Я розподіляю волосся на зони від вуха до вуха через маківку. Я беру пасмо і під час роботи піднімаю під кутом поверхні голови, щоб забезпечити доступ гаячого повітря на корні і на все пасмо. Так рухаюсь по всій голові.

Бокові зони я закручую до обличчя. Переходжу до чілки. Чілку трохи припіднімаю, щоб був не великий об’єм. Додаток 3.

Під час укладки гаряче повітря направляю на щітку, щоб не пошкодити шкіру голови. Після того, як я висушила волосся феном, за допомогою щітки „брашинг” хочу зробии клієнту більш об’ємну зачіску, при цьому використовую гребінець для начісування волосся. Я виділяю нетовсті пасма і роблю невеликий начіс, і так рухаюся по всій голові. Потім я використовую гребінець, у якого ззаду хвіст,як вилка, і обережно укладаю по всій голові. Після закінчення я покриваю лаком “Wellaflex”, а кінчики волосся укладаю гелем, теж “Wellaflex”,для того, щоб виділити в зачісці такі красиві елементи.

Потім я переходжу до макіяжу: я буду використовувати косметику фірми “Dior”,тому що вона дуже гарно лежить на шкірі людини. Спочатку я роблю основний тон обличчя, використовуючи тональний крем „натуральний”, потім легким рухом наношу пудру, а також не забуваю те, що шия не повинна відрізнятися від обличчя і роблю шию таким же відтінком. Переходжу до очей. У мого клієнта очі світло-зелені. Щоб зробити їх виразнішими, я використовую тіні світло-зелені й темно-зелені. Спочатку наношу світлий тон на всі очі, а потім в куточку очей роблю більш темніше, щоб очі були більш виразними. Починаю фарбувати вії, спочатку верхні, а потім нижні. Потрібно зробити більш виразними губи. Я використовую коричневий карандаш і коричневу помаду. Спочатку роблю контур губ, а потімнаношупомаду. В кінці макіяжу я наношу рум’яна.

В моє завдання входило виконати стрижку й укдадку методом „брашинг”. Це основна моя робота, тому дуже важливо виконати всі технологічні процеси роботи, адже, як правило, я враховую міцність, красу, здоров’я волосся. А правильний підбір косметики робить клієнта красивою, бездогпною і зі своєю загадкою.

Ось це і є основною моєю задачею – зробити клієнта красивим, неординарним та впевненим в собі.

[6 (стор. 15 – 20), 11 (стор. 5 – 7)].

2.2. Фото, малюнок, графічних або фото зображень усіх опреацій технологічної послідовності.

2.4. скласти інструкційно-технологічну карту виконання зачіски, стрижки, фарбування.

Інструкційно-технологічна карта.

Тема: „Стрижка волосся. Укладка волосся”.

Тема завдання : „Жіноча стрижка з укладанням методом „бомбаш”.

Інструменти, матеріали, обладнання:

гребінець, філіровочні ножиці, пласкі ножиці, щітка бомбаш, рушник, серветка,білизна, шампунь, кондиціонер, лак, мус, віск, фен, пульверизатор, зажим.

Завдання.

Виконати жіночу стрижку з укладанням методом „бомбаш”.

Послідовність виконання завдання.

1. Організувала робоче місце.

2. Вимила руки на очах у клієнта.

3. Наділа на клієнта білизну.

4. Приготувала всі необхідні для роботи інструменти.

5. Гарно розчісала волосся, змочила його.

6. Починаю розподіляти голову на проділи: горизонтальний – від вуха до вуха через маківку, вертикальним – від маківки до шиї. Стригти починаю з потиличної зони. Пасма волосся у всіх зонах збираю в пучок, скручую джгутом та зажимаю зажимами.

7. Стрижку починаю в тім’яній зоні. Паралельно меншій стороні П-образним пробором на маківці виділяю пасмо, вичісую перпендикулярно голові, визначаю довжину і підстригаю. Довжина цього пасма 5 – 7 сантиметрів. Перше пасмо – контрольне. Далі всю масу волосся тім’яної зони попрядно вичісую до контрольного пасма і підстригаю.

8. Потім в зоні П-образного проділу вздовж його великої сторони виділяю пасмо і вичісую до обличчя все волосся скроневих зон.

9. Виконую окантовку навкруги обличчя.

10. Проводжу перевірку і філіровку.

11. По закінченні роботи подякувала клієнту за відвідування.

ІІІ. Характеристика інструмента та обладнання

Знаряддя праці невід’ємна частина у будь-якій роботі, а особливо в моїй роботі, адже як можна уявити перукаря без ножиць чи гребінців.

Гребінці.

Я не уявляю як можна виконати стрижку без гребінців. За допомогою гребінців можна виконати багато операцій. Гребінці використовують комбіновані, вироблені з пластмаси. Я використовую гребінці від компанії „Proline”. Вони допомагають виконати якісну роботу, вони не ламаються, не електризуються, а також дуже приємні до шкіри голови, зубці закруглені і дуже ніжні. Комбінований гребінець допомагає при виконанні будь-якої стрижки, а також різного волосся. Тому при роботі не обійтися без зажимів, білизни, серветок, пульверизатора, рушника.

В процесі роботи, тобто в стрижці, мені потрібні зажими, ножиці, гребінці, пеньюар. Серветки, пульверизатор. Після закінчення роботи всі інструменти дезинфікую розчином „Дезоформ”. Коли я закінчила стрижку, переходжу до укладки волосся. При укладанні мені потрібна щітка „брашинг” та фен.

Ножиці.

Ножиці – це знаряддя праці, за допомогою яких я можу змінити стиль, зачіску та структуру волосся.

Ножиці бувають різними за формою,розміром, товщиною лез, гостротою, а також виробниками. Я користуюся ножицями від компанії „Proline”. „Proline” мають високу якість, надійність. Мені дуже подобаються ці ножиці, тому що вони не для професіоналів, а для початківців, то мені дуже зручно ті комфортно виконувати любу стрижку.

Мої ножиці виготовлені з найкращої сталі. Ножиці складаються з ріжучого полотна, важіля, кільця, з’єднаного винтом. Полотно розділяється на жало, робочі поверхні і кінці. Я обережно ставлюся до своїх ножиць. Я вчасно відносю ножиці для загострення. Крім загострення я дивлюся за правильною затяжкою з’єднуючого винта, який забезпечую вільне відкриття та закриття ножиць, і з’єднання кінців. Вони повинні бути легко закрученими і гарно доторкатися в закритом положенні. Якщо кінці не будуть змикатися, то це буде заважати мені в роботі, особливо при виконанні окантовки. Мої ножиці мають продовгувате полотно, з хвостиком із кільця для мізинця, з резиновою амортизацією. Гостроту ножиць я перевіряю за допомогою вати.

Фен.

Фен фірми “Phillips” 160 В.

Я використовую фен фірми “Phillips”, потік гарячого повітря 1600 W. Мені дуже подобається фен, він зручний у виконанні, а також мені дуже зручно з ним працювати за його формою. Він не руйнує роговий шар волосся, не пересушує волосся.

За допомогою фена я можу зробити своєму клієнту красиву укладку волосся. Для цього я використовую пласку насадку, для рівномірного повітря на гребінець. Фен має декілька різновидностей, але в принципі будова їх однакова. В корпусі фена, виконаного з пластмаси та метана, знаходиться електровентилятор, терморегулятор. При роботі з феном з гребінцем потрібна обачність, тому що нагріваються зубці. І вони можуть опекти шкіру клієнта.

Пульверизатор.

Він допомагає змочити ту частину волосся, яка мені потрібна. Пульверизатор складається з флакона, пробки, резинової трубки.

Перукарська білизна.

В перукарні використовую спеціальну білизну, яку після одного використання відправляю в пральню.

Пеньюар поліетеиленового складу використовую для збереження одягу клієнта від забруднення волосся.

Розмір 150х150 сантиметрів.

Рушник – використовую махровий для обробки волосся після миття.

Розмір 150х150 сантиметрів.

Серветки – бавовняні використовую для стрижки.

Розмір 75х40 сантиметрів.

Щітки.

При виконанні укладки я використовую круглу щітку „брашинг” з натуральною ворсиною і дерев’яною ручкою.

Брашинг – це щітка для створення об’єму, красивої зачіски, неповторного збільшення волосся. Так як у мого клієнта волосся не дуже багато, то мені дуже допомогла ця щітка.

Як на мене, то організація робочого місця – це найголовніше розмістити правильно інструменти, що допомагають мені в роботі.

Я завжди намагаюсь використовувати у своїй роботі якісні інструменти, техніку, щоб я була надійна у собі та моїх інструментах.

[1 (стор. 71 – 79)].

3.1. описати раціональну організацію робочого місця перукаря під час виконання робіт, використання інструментів, апаратури, приладів, білизни.

Робоче місце перукаря, тобто моє місце, обладнане за конструкцією туалетним столиком, настінним дзеркалом і перукарським кріслом.

Розмір дзеркала 60х100 сантиметрів. Для розміщення інструментів. Препаратів, білизни використовую тумбочку. Я дотримуюсь правил, у мене місце знаходиться від стіни 70 сантиметрів, робоче місце займає 5 квадратних метрів.

При використанні мого завдання мені потрібні ножиці, гребінці, зажими, пульверизатор, білизна. Я розкладую на своєму робочому місці їх так, щоб було зручно мені при використанні під час роботи.

[11 (стор. 29 – 30), 12 (стор. 80 – 82)].

IV Вибір та характеристика матеріалів.

Для того, щоб отримати гарний результат, мені потрібно добре провести вибір певних матеріалів, тобто препаратів для надання зачісці певного виду. Тому я обрала для мого клієнта гель, лак, мус від компанії “Wellaflex”. “Wellaflex” дає дуже великий об’єм, тримає свою форму протягом 24 годин, водночас надає волоссю природності, виглядає дуже розкішно.

Для нанесення макіяжу використовую перламутрову та натуральну палітру. Це підходить до вечірніх, ділових та святкових макіяжів. Тональний крем при накладанні на шкіру обличчя дуже легкий і не залишає повознів на обличчі, дуже гарно впитує й робить рівномірний тон обличчя. Тіні також дуже гарно ті рівномірно лягають на очі і не скатуються при великій температурі. Туш я використовую 2 в 1 для довжини та об’єму вій. Вона робить вії живими, вони не злипаються та не осипаються. Очі дуже виразні за допомогою фірми „Dior”. Помаду саме для мого клієнта я обираю з натуральними перламутровими відтінками.

Саме тому я обрала цю косметику. Вона ідеально підходить для мого клієнта.

4.1. Дати характеристику препаратів які входять в процес виконання робіт.

Для миття голови я використовую шампунь і кондиціонер від компанії „Avon”. В основу формули покладений комплекс „Сонячне відновлення”, який покликаний сповнити життєвою силою волосся, сприяє легкому розчісуванню волосся та запобігає електризуванню.

Перейшовши до укладки волосся, я довго обирала засіб для укладання і, нарешті, зробила вибір на користь пінки та лаку від компанії “Wella”. Після використання цих засобів для укладання, об’єм збільшився у багато разів, при чому фіксація тримається дуже довго, а саме може триматися до 2 днів. Саме це робить клієнта більш впевненим у собі та не хвилюватися, що вийде на вулицю і все зруйнується. Мій клієнт повинен бути впевненим в собі так само, як я в своїй роботі. Я використовую пінку і лак сильної фіксації. Формула „Запас об’єму та пружности” формує на волосся структуру, яка, завдяки своїй пружності, допомагає підтримувати об’єм зачіски. Забезпечує сильну фіксацію, допомагає зберегти еластичність волосся та захистити його від УФ-променів.

Затрати на зачіску невеликі, адже саме по собі волосся у клієнта не густе.

Саме такі препарати я обрала для виконання певних операцій по укладанню та миттю волосся.

[10 (стор. 12 – 25)]

4.2. засоби для миття голови, фарбування, укладання волосся, (цінність, вимоги до якості, хімічний склад).

Кожна з використаних продукцій препаратів доступна в любому місці продажу. Наприклад: мус, лак, віск. шампунь, кондиціонер. Звісно важливо звертати увагу не тільки на зовнішній вигляд ппродукції, але й важливо зауваджувати на цінність, якість та хімічний склад.

Шампунь від компанії„Avon” у своєму складі має воду, цетиловий спирт, деметиконом, ароматизатор, гліцерин, борну кислоту. Дуже гарно підходить для любого типу волосся, а також підходить для мого клієнта. Укріплює волосся, робить його шовковистим, надає блиску.

Кондиціонер теж виконує ту ж саму операцію, тільки полегшує волосся, полегшує розчісування і робить його дуже м’яким. В своєму складі має: кватерний – 18, ліналооп, гліцерин.

Лак від“Wella” надає волоссю об’єму, не обтяжує його, не склеює волосся, допомагає зберегти еластичність, не пересушує його, не залишає мокрих п’ятен. За своїм складом має багато компонентів, які живлять волосся та надає йому розкішного вигляду. За складом: вода, саполімери, понтнол, ароматизатор, провітамін В5, денатурований спирт.

Віск теж від компанії “Wellaflex”. Дуже надійний в моїй роботі, сильної фіксації, довго тримається. Гель в моїй роботі дуже допомагає, а особливо підкреслює мою стрижку та укладку. За складом: пропан, бутан, воск, ароматизатор.

Пінка від “Wellaflex” добре укладає волосся в зачіску, надає пишностіта елестичності. Волосся зберігає природній вигляд. В своєму складі має: бутан, пропан, D-пантенол, провітамін В5, ароматизатор.

Перед тим, як я виконую роботу, звертаю увагу не тільки на упаковку чи пляшку, але й на якість та склад продукції. Особливо звертаю увагу на дату виробництва продукції, яку використовую. Це дуже важливо як для мене. Так і для мого клієнта.

[4 (стор. 21 – 32), 10 (стор. 8 – 15)]

V. Організація робочого місця перукаря.

В моє робоче місце для виконання роботи входить крісло, дзеркало, робочий стіл.

Дзеркало в моїй перукарні розміром 60х100 сантиметрів, висить посередині робочого столу. В робочий стіл входить видвижні шухляди для збереження моїх інстрементів та пристосувань. Перукарське крісло має підлокотники, підставку для ніг, важіль висоти. Воно крутиться навколо своєї осі. Покриття крісла зі шкіри, щоб було легко протирати крісло від забруднення.

Моє робоче місце займає 5 квадратних метрів площини. До робочого місця відносюся охайно, провожу вологе прибирання до роботи, а також після. Після кожного клієнта дезинфікую інструменти і протираю робоче місце. Також маю додатковийзахисний одяг. Який завжди у чистому стані, продезинфікований та напрасований.

Велику увагу приділяю раковині. Перед кожним клієнтом гарно мию та дезинфікую. В кінці робочого дня дезинфікую раковину, крісло, робочий стіл, натираю дзеркало, проводжу в кінці дня вологе прибирання. Під час прибирання відкриваю перукарню для провітрювання. Для дезинфекції при прибиранні ззастосовую 0,5% розчин хлорки.

В моїй перукарні присутнє штучне освітлення, правильно встановлене. Якщо воно встановлено неправильно, то дуже швидко будуть утомлюватися очі. Також в перукарні знаходиться вентиляція, тому що під дією різних факторів нагрівається, збільшується його вологість, збільшується зміст вуглекислого газу. Для вентиляції приміщення існують фрамуги та форточки. Розмір форточки не менше 1/6 площі вікна.

[13 (стор. 17 – 29), (стор. 17), (стор. 19), 13 (стор. 8 – 15), (стор.17 – 19)]

5.1. Дотримання правил техніки безпеки (для виконання конкретних видів робіт).

Перед тим, як братися до роботи, я перевіряю електроприладдя, а саме фена. Справність його шнура, щоб не було голих незаізольованих проводів а також заломів. Електроприбори вмикаю в розетку з напругою 220 В, перевіряю справність розетки, перед тим як щось увімкнути. Також перевіряю справність захисного заземлення.

Дотримуюсь правил техніки безпеки.

Проведення технологічних процесів повинно відповідати ГОСТ 12.3.002 – 75 ССБ.

- Коли руки мокрі, завжди гарно витираю перед тим, як щось увімкнути в розетку;

- Не залишаю інчтрументи в одязі у відкритому вигляді;

- Інструменти зберігаю у футлярі;

- При роботі не розмовляю з клієнтом і з сусідками, та не махаю руками;

- Не зберігаю ріжучі інструменти в кишені;

- Не передаю ріжучі інструменти у відкритому вигляді;

- Не сушу на батареї рушники та інші речі;

- Не розбираю електропрбори, а відношу до ремонту;

- В перукарні знаходиться вогнегасник.

Коли відлучаюся від робочого місця, вимикаю всі електроприбори.

- Для запобігання пожежі в перукарні є вентиляція;

- При винекненні пожежі телефоную 101, а також, при можливості, використовую вогнегасник;

- При появі запаху газа викликаю аварійну службу, а також відкриваю приміщення для провітрювання;

- При малій температурі в приміщенні обігрівачи не використовую;

- В перукарні є запасний вихід.

В моїй перукарні є всі види санітарно-технічних установлень: водопровід, каналізація, вентиляція, газове обладнання.

Вода відповідає ГОСТ 2874/54.

Опалювання відповідає постійній температурі 18 – 20оС.

[9 (стор. 55 – 60), 18].

5.2. Норми санітарії та гігієни (для виконання конкретних видів робіт).

Санітарія та гігієна на робочому місці.

Гігієна – це наука, яка вивчає вплив (умови) праці на здоров’я людини. Одна з найважливіших задач сучасної гігієни – розробка гігієнічних правил, нормативів по попередженню негативного впливу різних факторів зовнішнього середовища.

Основні задачі гігієни перукаря направлені на попередження винекнення і поширення заразних хвороб.

Гігієнічні вимоги до роботи перукаря направлені на зниження здатності хвороб виконання санітарних вимог залежить від діяльності всіх робітників перукарні. Тому майстер повинен розуміти всю важливість санітарних вимог.

Вимоги до приміщення та білизни.

- Все приміщення прибираю впродовж робочого дня.

- Після закінчення робочого дня проводжу вологе прибирання.

- Один раз в місяць перукарня зачиняється на санітарне прибирання. Все приміщення при цьому обробляється 0,5% розчином хлораміна.

При роботі використовую як одноразову, так і багаторазову білизну.

- Одноразову білизну після використання викидаю у відведене місце.

- Багаторазову білизну після використання віддаю прати 0,5% розчином хлораміна.

Вимоги до інструментів.

Дезинфекція – це знищення мікробів різними способами. Використовуються хімічні та фізичні методи дезинфекції. До фізичного методу відноситься кип’ятіння, яке провджу 10 – 15 хвилин після закіпання води.

Стерилізація – це самий ефективний метод знищити мікроби за допомогою високої температури. Для того, щоб мої інструменти не стали тупими, зараженими, я їх періодично обеззаражаю.

Щоб повністю обеззаразити інструменти, я занурюю їх в розчин. Перед зануренням гарно очищую інструменти від волосся, тому що інструменти повинні бути чистими і сухими.

Якщо в процесі роботи у мене виникне поранення, я буду використовувати йод, перекись водню, етиловий спирт. Також в моїй аптечці є швидко зупиняючий засіб для ран, який має назву „квасул”. Він представляє собою розчин сернокислого амонію.

Після поранення клієнта також проводжу дезинфекцію, щоб не бути переносником хвороби.

Миття голови.

Перед миттям голови гарно вимиваю руки, раковину, підготовлюю шампунь, кондиціонер, серветку, рушник, пеньюар. Після миття голови волосся гарно ополіскую теплою водою і підсушую рушником.

Стрижка.

Перед обслуговуваннямклієнта на очах мию руки, накриваю клієнта серветкою та рушником.

Медогляди та їх значення.

Перед виходом на роботу обов’язково проходжу медичне обстеження та маю довідку про допущення на работу. В подальшому медичні обстеження проводяться один раз в місяць лікарем терапевтом, два рази на рік лікарем дерматологом, два рази на рік обстеження на туберкульоз.

Дезинфікую інструменти з метала, пластмаси (ножиці, гребінці, щітки) препаратом Інстру Бор Дес. Спосіб оброблення – занурення. Використовую після кожного клієнта. Також проводжу дезинфекцію в кінці робочого дня розчином Меди Дес. Дезинфікую двері, приміщення, меблі.

[7 (стор. 71 – 82), 16].

VI. Список використаної літератури.

1. Большая книга домашнего парикмахера. Е. Голубева, З. Марина, М. Николаева. Москва, 2008.

2. Історія перукарської справи. І. І. Оболенська, С. Б. Шевенюк. Київ, 2005.

3. История прически. И. С. Сыромятникова. Москва, 2008.

4. Косметика или косметология. И. И. Кольгуненко, Г. Н. Бутковская. Москва, 1990.

5. Косметологія. І. І. Медведева. Київ, 2005.

6. Молодежные и классические стрижки. З. Марина, Н. Николаева. Москва, 2005.

7. Основи перукарської справи. В. Ф. Орлова. Київ, 2005.

8. Основи мікробіології, санітарії та гігієни. І. С. Білоруська. Київ, 2003.

9. Основи охорони праці. Л. Є. Винокурова, М. В. Васильчук, М. В. Гаман.

10. Парфюмерно-косметическое производство. Г. Н. Каспаров. Москва, 1989.

11. Парикмахерское искусство. «Золотой век», «Веста». Санкт-Петербург, 2001.

12. Парикмахерское искусство. В. А. Петровская. Москва, 2002.

13. Парикмахерское искусство. Л. Гутыря. Харьков, 2005.

14. Стильные прически + красота. Стр. 8 – 18.

15. Конспект по предмету „Основа професійної етики”.

16. Конспект по санітарії та гігієні.

17. Конспект по перукарській справі.

18. Конспект по охороні праці.

19. Конспект по матеріалознавству.

20. Конспект по етиці.

VII. Висновок

Моє завдання виконати жіночу стрижку з укладанням методом „бамбаш”. Виконати красиву та сучасну зачіску справа не з легких. Та зараз я можу з упевненістю сказати: „Виконати сучасну та гарну зачіску завдання не з легких, але знаючи всі потрібні при моїй роботі технології, уважно ознайомившись з клієнтом та структурою його волосся, її можна виконати без проблем. Головне правило красивої та сучасної зачіски, відчути її від кінчиків пальців на руках до самого серця, полюбити свою роботу та вкласти в цю роботу всю свою душу, можливості, ідеї, подарувати клієнту любов, передавши її через зачіску, бо тільки таке ставлення до роботи творить дива, що впливають на майстерність та працелюбство майстра.

Тому моя зачіска і вийшла такою незвичайною та красивою, неординарною та фантазійною, адже додавши до неї трішки любові та натхнення, я обрала дещо більше ніж робота. Це професійність, талант.

Тому ставлю перед собою високі вимоги, а саме знання глибоких теоретичних відомостей, володіння прийомами та методами практичної роботи з виконання стрижок, укладання волосся. І тому мені вдалося добре виконати своє завдання, а саме жіночу стрижку з укладанням методом бомбаш. Примінивши всі свої сили і теоретичні знання, показавши та відкривши їх.

Тому я дуже задоволена своєю роботою, а також задоволений клієнт – це найголовніше, щоб моя робота подобалася мені, а також моєму клієнту.

VIIІ. Додаток

Додаток 2 (а)

clip_image002

Ділення волосяного покрову на зони

Додаток 2 (б)

clip_image004

Ділення в зоні П-образним пробором

Додаток 2 (в)

clip_image006

Виконання окантовки навкруги обличчя

Додаток 2 (г)

clip_image008

Виконую філіровку

Додаток 2 (д)

clip_image010

Виконую перевірку

Додаток 3 (а)

clip_image012

Підіймання лівої зони

Додаток 3 (б)

clip_image014

Підіймання правої зони

Додаток 3 (в)

clip_image016

Підняття чілки біля коренів

Додаток 3 (г)

clip_image018

Укладання чілки

Додаток 3 (д)

clip_image020

Укладання волосся ззаду.

IX. Рецензія

Комментарии

404